RODO – informacja o Państwa danych osobowych

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych i w związku z tym zamieszczamy informację, w jaki sposób i w jakim celu korzystamy z Państwa adresu mailowego i/lub numeru telefonu.

  1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest Televoice Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 50A LOK. 21, 02-661 WARSZAWA.

  1. Jak można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

W razie wątpliwości dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy, adres: biuro@covitest.pl

  1. Skąd mamy Państwa dane?

Dane osobowe (imię i nazwisko, e-mail i/lub numer telefonu), jakimi dysponujemy, zostały nam przekazane przez Panią/Pana lub za Pani/Pana pośrednictwem formularza kontaktowego wysłanego na adres biuro@covitest.pl

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przeze nas Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Wasze dane osobowe, aby kontaktować się z Państwem mailowo lub telefonicznie w celu odpowiadania na Wasze pytania i prośby oraz informowania Was o:

  • potwierdzanie wykonania badania
  • zmianach godzin badania
  • inne sytuacje losowe
  1. Jakie są Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Macie Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  1. Czy Państwa dane osobowe są komuś udostępniane?

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko) są udostępniane laboratoriom SYNEVO (Synevo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840.) o ile zamówią Państwo test który wymaga badania w laboratorium. W przeciwnym wypadku nikomu nie przekazujemy Państwa danych.

  1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Wasze dane osobowe do dnia złożenia zamówienia w formie zamówienia na stronie internetowej covitest.pl. Mają Państwo prawo do usunięcia Pani/Pana danych z listy mailingowej lub listy numerów telefonicznych.