Test antygenowy wykonywany w punkcie pobrań wraz z zaświadczeniem (język polski/angielski)

130,00 

Opis

Test antygenowy jest jednym z badań wykorzystywanych w diagnostyce koronawirusa.

Test antygenowy pozwala na szybkie, jakościowe wykrycie antygenu SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z nosa lub nosogardzieli (w zależności od rodzaju testu), dopuszcza wstępną diagnozę COVID-19.

Wynik ujemny nie może być traktowany jako wykluczenie zakażenia SARS-CoV-2. Test antygenowy wykorzystywany jest ze względu na możliwość szybszego uzyskania wyniku niż ma to miejsce w przypadku klasycznego badania PCR (ok. 15 minut vs. zwykle 24 godziny).

Test antygenowy to badanie jakościowe, które wykrywa obecność swoistych antygenów SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardła. Ten rodzaj testu przeznaczony jest dla osób, u których występują objawy mogące wskazywać na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Test antygenowy, według wytycznych WHO i CDC, może być wykorzystywany do diagnostyki zakażeń u pacjentów w ciągu pierwszych 5-7 dni od wystąpienia objawów. Natomiast u pacjentów bezobjawowych, u których istnieje ryzyko lub podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2, badaniem z wyboru jest test molekularny (RT-PCR, RT-LAMP).

Podobnie jak testy RT-PCR i FRANKD (RT-LAMP), test antygenowy jest obecnie uznawany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Testy antygenowe używane w naszych punktach wymazowych charakteryzują się czułością 96,52% (Roche), 93,3% (Abbot) i swoistością 99,68% (Roche), 99,4% (Abbot).

Czas oczekiwania na wynik 15-30 minut.

Klient otrzymuje wynik w języku polskim i angielskim.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 255 255 555 w sprawie potwierdzenia terminu i umówienia badania